Strona główna Co leczymy Lekarze Cennik Dojazd Kontakt Prawo

Gabinety lekarskie

Ważne informacje

 

rejestracja telefoniczna: 032 271 86 73

czynna w poniedziałki i wtorki od godz. 16:00

UWAGA: Osoby zarejestrowane na określoną godzinę mają bezwzględne   pierwszeństwo!

 interline 

Gabinety psychiatryczne

czynne: poniedziałki i wtorki w godzinach 17:00-18:30

 interline 

KOMUNIKATY:

 interline 

WAŻNY KOMUNIKAT – STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO!

Szanowni Państwo!

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu tymczasowych zmian w funkcjonowaniu gabinetów. Zmiany mają na celu minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 przy zachowaniu ciągłości leczenia i możliwości korzystania z porad lekarskich.

 1. Każda wizyta w gabinecie powinna być poprzedzona rozmową telefoniczną w celu zebrania wywiadu epidemiologicznego i ustalenia, czy konieczne jest osobiste zgłoszenie do gabinetu, czy też możliwa będzie porada telefoniczna.

 2. Pacjenci leczeni dotychczas w naszych gabinetach, których stan psychiczny jest stabilny mogą skorzystać z teleporady i uzyskać receptę elektroniczną. Po uzyskaniu teleporady prosimy o wpłatę honorarium za wizytę w formie przelewu na podane niżej konto. Honorarium za teleporadę będzie niższe niż za wizytę osobistą.

 3. Pacjenci, których stan wymaga osobistej wizyty będą proszeni o pojawienie się w gabinecie o ściśle określonej godzinie.

  1. Osoby, które przyjadą samochodem są proszone o telefoniczne powiadomienie o przybyciu i poczekanie w samochodzie na swoją kolej.

  2. Osoby, które przyjadą taksówką lub innym środkiem lokomocji oczekują na swoją kolej w poczekalni, przy czym prosimy o zachowanie maksymalnego odstępu od innych osób.

  3. Wszystkie osoby obecne osobiście proszone są o zwięzłość wypowiedzi, by nie dopuścić do sytuacji, w której w poczekalni tworzy się kolejka lub osoby czekają w samochodach zbyt długo.

  4. Prosimy by pacjentowi towarzyszyła w poczekalni maksymalnie jedna osoba.

 4. Będziemy dążyć do zminimalizowania liczby wizyt osobistych.

 5. Pracujemy nad możliwością wprowadzenia wideo-porad (z transmisją obrazu).

 6. Wizyty domowe będą przeprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach. Pacjentom, którzy dotychczas nie korzystali z usług naszego gabinetu przypominamy, że w przypadkach nagłych - np. ryzyka samobójstwa – właściwym postępowaniem nie jest wizyta w gabinecie ani zamówienie wizyty domowej lecz wezwanie pogotowia ratunkowego.

 7. Bardzo prosimy, by osoby, które miały kontakt z osobami zarażonymi lub wykazują objawy infekcji nie przychodziły do gabinetu. W przypadku wątpliwości, czy może mieć miejsce infekcja COVID-19 konieczny jest kontakt telefoniczny pod numerami:

  1. Infolinia NFZ: 800 190 590

  2. Terenowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Gliwice:

           32 338 05 00

  3. Szpital w Raciborzu (pełniący funkcję szpitala zakaźnego):

           32 755 50 00

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

           http://www.nfz-katowice.pl/

 8. Honoraria za teleporady prosimy wpłacać do 3 dni roboczych na konto gabinetu:

          mBIZNES konto 30 1140 2004 0000 3902 3975 8938
Bardzo prosimy o terminowe wpłaty. Funkcjonowanie gabinetu jest zależne od utrzymania stałej płynności finansowej, a epidemia spowoduje znaczny spadek wpływów.

 interline 

 
Strona główna Co leczymy Lekarze Cennik Dojazd Kontakt Prawo do góry
Projekt: Anihilos 2008-2019